Sekond i Trollhättan - Elektriker, Solskyddslösningar, Företagsservice
Service ikon VIT

Företag och fastighetsservice

Professionell förtagsservice och fastighetsunderhåll

Att kontinuerligt underhålla företagslokaler och fastigheter är avgörande för att säkerställa en stabil drift och förebygga potentiella problem. Genom att regelbundet inspektera och sköta om elanläggningar och andra viktiga system kan företag minimera risken för driftstörningar och skador som kan påverka verksamheten.Du kan lita på oss för att sköta om dina lokaler och fastigheter på ett professionellt sätt, vilket ger dig möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet. Vi strävar efter att erbjuda hög service och flexibilitet för att hitta den bästa lösningen för ditt företag eller din fastighet.

Företagsservice

Vi på Sekond erbjuder en omfattande företagsservice för att möta behoven hos olika företag och fastighetsägare. Vårt erfarna team utför en mängd olika el- och underhållsarbeten, från grundläggande felsökning och översyn av befintliga anläggningar till genomförande av stora och små entreprenader. Med specialiserad kunskap inom olika områden kan vi hantera diverse uppdrag, inklusive skötsel av fastigheter och industrier.

Fastighetsunderhåll

För många företag och fastighetsägare blir underhåll av lokaler och fastigheter ofta ett försummat område på grund av tidsbrist och andra prioriteringar. Sekond erbjuder en lösning genom att ta hand om löpande underhåll, inklusive elarbeten, målning och reparationer. Vi har betjänat en bred kundkrets som inkluderar byggföretag, industrier, offentliga sektorn, privata aktörer och bostadsrättsföreningar.