Personal

Presentation av teamet

Vårt team består idag av ca 12 duktiga medarbetare inom olika områden. Vi väljer vår personal med stor omsorg och sätter alltid samman ett team anpassat efter din förfrågan. Nedan finner ni kontaktuppgifter till samtliga i teamet.