Våra värderingar

På Sekond värdesätter vi säkerhet och noggrannhet högt i verksamheten. Vi vill arbeta nära kund, och ha en öppen och ärlig dialog.  Vi strävar alltid efter att arbeta långsiktigt, både ur kund- och miljöperspektiv. För att säkerställa detta har vi tagit fram en företagspolicy och satt interna kvalitetsmål.

Sekond är en auktoriserad elinstallatör och är registrerad hos elsäkerhetsverket. Vi är medlemmar i elektriska installatörsorganisationen, EIO. Genom att vända sig till en eio-medlem väljer ni trygghet och jobb med garanti.

Vi verkar alltid för att uppnå våra kvalitets- och miljömål. Våra kvalitetsmål:

  • Att i anbud erbjuda rätt kvalité så kostnader för produktion under hela dess livslängd blir så låg som möjligt.
  • Att stödja, rådge och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalité.
  • Att driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställa arbetsmiljön.
  • Att utlova tider för färdigställande.
  • Att överlämna en produkt som är komplett och felfri.
  • Att göra var beställare och projekt till bra referenser

Friskvårdarbete

På Sekond är vi väl medvetna om att det är medarbetarna som bygger företaget. Mår personalen bra mår företaget bra. Vi värdesätter vår personal och är måna om att alla som arbetar för oss ska ha en trygg och utvecklande arbetsmiljö.